Vraag vanuit Total

Hoe kan het loyaliteitsprogramma van Total in zijn huidige vorm doorontwikkeld worden tot een succesvol loyaliteitsprogramma met een gevarieerd assortiment?

Aanpak touch

  • Sinds enige jaren is Touch verantwoordelijk voor het Total Club loyaliteitsprogramma inclusief de volledige klantenservice. Sindsdien is het programma met name aangescherpt op basis van gesegmenteerde e-mail communicatie, welke mede gebaseerd is op persoonlijke voorkeuren.
  • Hiermee werd het voormalige PowerPoints programma vervangen. De hoofddoelstelling van het programma blijft gelijk: klantloyaliteit en behoud, maar dan in een nieuw jasje.

 

Primaire doelen

  • Herhaalbezoek stimuleren
  • Merkvoorkeur verhogen

Resultaten

  • Een structurele verhoging in deelname (+15%) en redemptie (+20%) onder spaarders.
  • Verder blijkt uit een enquête dat deelnemers in de leeftijdscategorie 18-29 een lange termijn spaaractie (waarbij ze voor een waardevol product kunnen sparen) prefereren boven een kortlopende actie waarbij één of enkele artikelen kunnen worden gekozen

 

 

Let's get in Touch - Contact Touch Incentive Marketing

Geïnteresseerd in een loyaliteitsprogramma of loyalty promotie? 

Onze loyalty expert Toon van Gastel kijkt graag samen naar de mogelijkheden en vertelt hierbij alles over onze mogelijkheden!

Neem contact op via toon.vangastel@touchincentive.nl of bel 06 – 206 390 90.

Toon van Gastel

Product Manager Loyalty
Loyalty expert - Touch Incentive Marketing - loysliteitsprogramma's